คู่มือการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของ WWLuck

 1. หลักการโดยทั่วไป

  1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกม กับ WWLuck.com และส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเทอร์เนต ระบบมือถือ หรือการเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน www.WWLuck.com (“เว็บไซต์”) และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  2. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ WWLuck.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WWLuck ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ การดาวน์โหลด ต่างๆ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ WWLuck.com นี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ(i) เงื่อนไขการสมัครสมาชิก(ii) กฎการวางเดิมพันทั้งหมด(iii) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา(iv) กฎกติกาในการเล่นเกมแต่ละเกม (ในที่นี้เรียกว่า ข้อตกลงและเงื่อนไข)
  3. กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถ้วน การคลิก “ยอมรับ” ข้อตกลงจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ WWLuck แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์
  4. การคลิก “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายความว่า ท่านได้อ่านอย่างเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ WWLuck และเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อผูกมัดระหว่างท่าน (ผู้ใช้งานเว็บไซต์) และ WWLuck
  5. ท่านเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ WWLuck อย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วย ท่านจะต้องหยุดใช้งาน หรือแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่านทันที
  6. WWLuck มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  7. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างท่านกับ WWLuck
  8. ที่ระบุอยู่ในกติกาหรือเงื่อนไขการเล่นเกม แต่กฎดังกล่าวไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทุกอย่างยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้งาน และบริษัท
  9. ท่านเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา
  10. การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศบน www.WWLuck.com จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการตรวจสอบสัญญาฉบับนี้พร้อมทั้งกฎการเล่นเกมต่างๆที่ท่านเลือกเข้าร่วมเพื่อที่จะอัพเดทข้อมูลเกมที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถอ้างอิงถึงช่วงเวลาที่ได้ทำการอัพเดทได้ โดยในสัญญาส่วนนั้นจะระบุถึงวันที่ทำการอัพเดท พร้อมทั้งลำดับของเวอร์ชั่นที่ได้มีการอัพเดท
  11. กฎและการอธิบายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเกมของ WWLuck การดูแลรักษาบัญชีของท่านจากทาง WWLuck นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มีไว้ให้ในลิงค์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
  12. หากอ้างอิงถึงเกมของ WWLuck ในข้อตกลงนี้จะ หมายถึงเกมคาสิโน และเกมอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ WWLuck ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกมจากเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท
  13. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่ในหลายภาษาเพื่อการกระจายของข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจได้ง่าย โดยฉบับภาษาอังกฤษจะยึดเป็นหลักที่ถูกต้องทางกฎหมาย ผูกพันระหว่างท่านและ WWLuck และในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ จะยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 2. บัญชีสมาชิกของท่าน

  1. การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกของท่าน:
   1. ในการเล่นเกมใดๆ ที่ WWLuck ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ WWLuck (ในที่นี้เรียกว่า “บัญชีผู้เล่น”)
   2. ผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวันสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายเรื่องการพนันบนอินเตอร์เน็ต จากพื้นที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่ การที่สมาชิกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ WWLuck ในพื้นที่ของสมาชิกได้นั้น ไม่ได้หมายความว่า WWLuck เป็นผู้เชื้อเชิญให้สมาชิกใช้บริการกับเรา และ WWLuck จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำของผู้เล่นที่การพนันทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ
   3. WWLuck มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงินทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ WWLuck
   4. ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในเว็บไซต์นี้หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชีทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้
   5. หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง WWLuck ได้รับทราบในทันที
   6. วิธีสมัครสมาชิกจะทำโดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง WWLuck ทางระบบออนไลน์ โดย WWLuck ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้กับสมาชิกได้
   7. ท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดการติดต่อรวมทั้งที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ให้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงผู้เดียวที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งยืนยันข้อมูลกับทาง WWLuck ว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง WWLuck สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น ท่านอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาหนังสือเดินทางมาทาง WWLuck บัญชีสมาชิกของท่านอาจถูกบระงับหรือปิดถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูล หรือ เอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวที่ท่านดำเนินจัดหา มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเอกสารที่ข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด
   8. ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม
   9. ไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่นหรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน
   10. WWLuck ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น โอนเงินหรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียน
  2. การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิกของท่าน
   1. ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใดๆได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น
   2. ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกของท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ “ข้อมูลส่วนตัวของฉัน” “ฝากเงิน” ของทางเว็บไซต์ ท่านสามารถฝากเงินโดยวิธีการที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยๆ และอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ
   3. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินขณะนี้ ให้เข้าไปดูในส่วน “ข้อมูลส่วนตัวของฉัน” และ “ฝากเงิน” โดยธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น
   4. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ WWLuck ได้รับการอนุญาตรหัสยืนยัน หาก WWLuck ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้
   5. WWLuck สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิก
   6. WWLuck ไม่ให้สินเชื่อใดๆ สำหรับการใช้บริการ
   7. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย
  3. การจัดการบัญชี
   1. WWLuck เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง (“เงินเก็บในระบบ”) และ คำนวณ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดิมพันในแต่ละครั้งที่มีการเข้าเล่นเกมระหว่างท่าน กับ สมาชิกท่านอื่นๆ
   2. เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี “เงินที่ใช้เดิมพันได้” และเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ท่านจะสามารถใช้เดิมพันในเกมหนึ่งๆได้
   3. WWLuck จะคำนวณบัญชี (“เงินเก็บในระบบ”) และ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใดๆ ต่อไป
   4. หากท่านได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ WWLuck ทาง WWLuck จะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิก หรือ ทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ WWLuck
  4. การจ่ายเงินรางวัล
   1. หากได้รับผลของเกมที่ท่านเข้าร่วมแล้ว ทาง WWLuck จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ นำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของท่าน
   2. ถ้า WWLuck ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยผิดพลาด โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมนั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่นๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง WWLuck และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากก่อนที่ทาง WWLuck จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง WWLuck ในทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านจะต้องแจ้งให้กับทาง WWLuck รับทราบทันทีผ่านทางอีเมล์
  5. การถอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่าน
   1. ในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสใดๆ ท่านจำเป็นต้องวางเดิมพันเท่ากับจำนวนยอดฝากเท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการถอนได้
   2. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์ โดย WWLuck จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ นอกจากนี้พนักงานของ WWLuck จะไม่สามารถระเลยกระบวนการดังกล่าวนี้ได้
   3. WWLuck เสนอรูปแบบในการถอนที่หลากหลาย โดยในการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีที่ท่านเคยได้เลือกไว้สำหรับการฝากเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการถอนเงิน ให้เข้าไปที่ “ข้อมูลส่วนตัวของฉัน” และ”ถอนเงิน” สำหรับการเลือกในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของท่านอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้
   4. WWLuck ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่าน เป็นวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ
   5. WWLuck อาจร้องขอเอกสารที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการถอน
   6. ก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการ รายการเดิมพันของสมาชิกจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมที่เสมอ เป็นศูนย์ กำไรต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้นๆ ในกรณีที่ WWLuck ตรวจพบการทุจริตใดๆ WWLuck มีสิทธิ์ ที่จะระงับการถอน หรือหักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิก โดยปกติแล้ว ในกรณีที่สมาชิกได้รับเครดิตทดลองเล่น ก่อนถอนผู้เล่นจะต้องทำการฝากเท่ากับจำนวนเงินที่ชนะ และทำยอดหมุนเวียนครบตามเงื่อนไข
   7. สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังวางเดิมพันไม่ครบเท่ากับยอดฝากหรือเท่ากับยอดหมุนเวียนของโบนัสนั้นๆ WWLuck มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้โบนัสแก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิก นั้นถูกนับรวม เป็นหนึ่งในกลุ่มของสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสใดๆ
   8. WWLuck จะทำการส่งเงินคืนให้สมาชิกผ่านทางบัญชีที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของผู้เล่นเอง
   9. การถอนเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถทำได้ผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น หากผู้เล่นมีบัตรมากกว่า 1 ใบ WWLuck จะดำเนินการผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินบ่อยที่สุดในรอบ 6 เดือน (ในกรณีที่บัตรของผู้เล่นสามารถใช้รับเงินได้) ตัวอย่าง สำหรับบัตรมาสเตอร์การ์ด ไม่สามารถใช้ถอนเงินได้
   10. การถอนเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ปกติระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ
   11. รายละเอียดบัตรเครดิต บัตรเดบิตโดยสมบูรณ์ของสมาชิก จะไม่อยู่ในระบบของ WWLuck ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของผู้เล่นเอง
   12. WWLuck สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยอดลิมิตการฝากและถอนเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการยกเลิกหรือปฏิเสธการดำเนินการฝากหรือถอนเงินผ่านวิธีดังกล่าว
  6. การปิดบัญชีสมาชิกของท่าน
   1. ท่านอาจปิดบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและ WWLuck จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของท่านทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกับการถอน การปิดบัญชีของท่านนั้นท่านจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบ
   2. วิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ WWLuck
   3. WWLuck ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการปิดบัญชีของท่านและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี “เงินที่ใช้เดิมพันได้” และยังคงการเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง WWLuck มีดุลยพินิจแต่ทางผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   4. หากท่านไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ของท่าน เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
   5. WWLuck ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการเก็บกักหรือยกเลิกรางวัลโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล
   6. ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง WWLuck ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎข้อนี้
 3. ภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

  1. ท่านทำการประกาศและยืนยันตนเองว่า:
   1. ท่านเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออ้างอิงตามอายุที่เป็นขั้นต่ำที่ใช้บังคับตามกฎหมายยึดตามบุคคลส่วนใหญ่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านมีสิทธิที่จะทำการเข้าร่วมเล่นเกมจากเว็บไซต์
   2. ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และการเข้าเป็นสมาชิกมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมเท่านั้น และมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก หรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น
   3. ท่านเข้าร่วมในเกมตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด
   4. สมาชิกยืนยันว่าตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล
   5. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง WWLuck ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแจงกับทาง WWLuck ทราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
   6. ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง WWLuck
   7. เงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย
   8. ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกม ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้
   9. ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมหรือ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกม ทาง WWLuck ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หรือไม่อนุมัติให้ท่านเข้าร่วมในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
   10. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบในการจ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง
   11. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง WWLuck เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   12. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่นๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ WWLuck ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา
   13. WWLuck สงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินใดๆ และพิจารณายอดเงินชนะเดิมพันทั้งหมดรวมถึงโบนัสเป็นโมฆะ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:ระบบคาสิโนมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค WWLuck ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่างๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือข้อขัดข้องใดๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้นๆ แล้วเกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกม (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมและผลิตภัณฑ์ของเราจำนวนเกมหรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกม (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบ และสมาชิกได้วางเดิมพันบนเว็บไซต์ของ WWLuck
  2. การปิดบัญชีหรือการระงับบัญชีชั่วคราว
   1. ถ้าไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีของผู้เล่น ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี บัญชีของผู้เล่นจะถูกระงับ โดยทางเราจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้เล่นล่วงหน้า 1 เดือน ว่า WWLuck จะทำการตัดเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้เล่นเป็นจำนวน 200 บาทต่อเดือน และหลังจากที่ทาง WWLuck ได้เริ่มหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้เล่นแล้ว ผู้เล่นเริ่มมีการวางเดิมพันเกิดขึ้น ทาง WWLuck จะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีผู้เล่นตามเดิม (ไม่รวมกรณีที่ผู้เล่นเพียงเข้าสู่ระบบแต่ไม่วางเดิมพัน) โดยผู้เล่นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
 4. ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ดุลพินิจในการจำกัดการวางเดิมพันด้วยตัวของผู้เล่นเอง โดย WWLuck มีตัวเลือกในการจำกัดการเล่นเกมดังต่อไปนี้:(i) จำกัดยอดวางเดิมพันสูงสุด ในช่วงระยะเวลาตามที่ผู้เล่นต้องการ(ii) จำกัดยอดวางเดิมพันเสียสูงสุด ในช่วงระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ(iii) จำกัดระยะเวลาที่ผู้เล่นจะอยู่ในระบบต่อการล็อคอินหนึ่งครั้ง(iv) จำกัดการเข้าสู่ระบบ (ผู้เล่นจะไม่สามารถล็อคอินได้) ตามระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ
  2. หากท่านต้องการจำกัดการวางเดิมพัน สามารถทำได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า หรือส่งอีเมล์พร้อมข้อความระบุ “ต้องการจำกัดการวางเดิมพันที่ www. WWLuck.com” หรือเข้าสู่ระบบ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส่วนตัวของฉัน” ผู้เล่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ทางเราได้รับคำยืนยันจากผู้เล่นแล้ว เราจะดำเนินการในทันที
  3. หากท่านเลือกจำกัดการวางเดิมพันแบบตลอดกาล บัญชีของท่านจะถูกปิด และท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่กับทาง WWLuck ได้
  4. ในขณะที่ท่านตั้งค่าบัญชีส่วนตัว ท่านสามารถตั้งค่าลิมิตการวางเดิมพันได้ หมายถึงท่านสามารถจำกัดจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และวางเดิมพันสูงสุด ซึ่งท่านจะสามารถฝากเงินและวางเดิมพันได้ตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น เป็นระยะเวลา 7 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 7 วันนี้ ท่านจะไม่สามารถเพิ่มลิมิตยอดเงินได้ แต่จะสามารถเพิ่มยอดลิมิตได้หลังจากครบกำหนด 7 วัน
  5. หากท่านตั้งค่า “กันตัวเองจากการวางเดิมพัน (self-exclusion)” ท่านจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 7 วัน หลังจากครบกำหนด 7 วัน ท่านสามารถส่งอีเมล์จากอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน เพื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้เล่นของท่านได้
 5. ข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ

  1. ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎ ข้อบังคับและสิ่งที่แสดงไว้ในสัญญาสำหรับเกมใดเกมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถพบได้ในลิงค์ที่ปรากฏในหน้าเดียวกัน และสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลง และทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับในกฎต่างๆ ภายหลังจากการคลิกที่ปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอม” ที่ปรากฏในหน้านี้
  2. การวางเดิมพันด้วยเงินสดในเกมตกปลา จะไม่นับเป็นยอดเดิมพันสะสม
  3. ยอดวางเดิมพันในเกมตกปลา จะไม่นับรวมในยอดหมุนเวียนของทุกๆโปรโมชั่น ดูที่หน้าโปรโมชั่นอีกที
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้ WWLuck ดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้ท่านเข้าเล่นเกม และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้
  2. WWLuck จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้
  3. WWLuck จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่จะให้ท่านเข้าเล่นเกมต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเกม
  4. WWLuck จะดำเนินการในข้อมูลส่วนตัวท่านในกรณีที่ทางบริษัทมีความประสงค์ในการที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งในกรณีนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมได้
  5. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกม รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจ รวมถึง บริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆของ WWLuck อาจมีหน้าที่ในบางส่วนในการควบคุมหรือดำเนินการทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้กับบริษัทต่างๆเหล่านี้ โดยถือว่าท่านยินยอมในที่นี้ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  6. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏใน WWLuck
  7. ท่านต้องทำการแจ้ง WWLuck ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่แตกต่างไปจากการลงทะเบียนกับทางเราในครั้งแรกที่ท่านได้ทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  8. เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ WWLuck และผู้ให้บริการอาจทำการส่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้
  9. ในกระบวนการการจัดการส่วนงานสมาชิกต่างๆ ทาง WWLuck อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือ หน่วยตรวจสอบการทุรจิต และต่อต้านการฟอกเงิน ที่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถเปิดเผยกับองค์กรต่างๆได้
  10. เพื่อที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์เป็นไปโดยง่ายต่อผู้ใช้ และเพื่อที่จะนับจำนวนของผู้ที่เข้าใช้ในระบบ รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่างๆ ทาง WWLuck ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากเบราเซอร์ของท่าน โดยข้อมูลต่างๆที่ส่งมาทางเรานั้นเรียกว่า คุ้กกี้ หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถปิดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าว (โดยท่านอาจศึกษาถึงวิธีการทำได้จากคู่มือในแต่ละเบราเซอร์ของท่านที่ท่านได้ใช้งานอยู่) อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจทำให้มีการจำกัดการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้
  11. ท่านยินยอมให้ WWLuck แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ บริการใหม่ๆ และโปรโมชัน หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา ท่านอาจยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ แต่ท่านก็ยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อีก
 7. ติดต่อเรา

  1. หากผู้เล่นมีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับ WWLuck ผู้เล่นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจสอบและตอบคำถามของท่าน สำหรับกรณีที่คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทาง WWLuck การตัดสินใจจากดุลยพินิจของ WWLuck จะถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ลิมิตความรับผิดชอบ

  1. การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์และเกมต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้ ไม่ถือว่าเป็นการการันตีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. การจัดหาบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ WWLuck ทาง WWLuck หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารลูกจ้างหรือพนักงาน หุ้นส่วน บริษัทที่ร่วมงานกับ WWLuck จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการหรือเล่นเกมกับ WWLuck ของตัวท่านเอง
   1. ท่านตกลงและยอมรับในความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ WWLuck และจากการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร ลูกจ้างหรือพนักงาน หุ้นส่วน บริษัทที่ร่วมงานกับ WWLuck
 9. รายงานปัญหาการฟอกเงิน

  1. หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ WWLuck รับทราบในทันที
  2. WWLuck อาจทำการล็อค ระงับ หรือปิดบัญชีของท่าน รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
  3. การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ
 10. การฝ่าฝืน บทลงโทษ และปิดบัญชี

  1. หากท่านฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นบทลงโทษ เช่น การระงับบัญชี ปิดบัญชีผู้เล่น ระงับการจ่ายออกเงินในบัญชี (รวมถึงเงินที่สมาชิกฝากเข้ามา) และริบเงินหากสิ่งที่สมาชิกฝ่าฝืนนั้น ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาในภายหลัง
  2. หาก WWLuck สงสัยหรือพบว่าท่านพยายามโกง ฉ้อฉล จากการใช้บริการบนเว็บไซต์ นั่นถือว่าท่านได้ฝ่าฝืนกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบัญชีของท่านจะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ WWLuck อาจจะทำการระงับบัญชีผู้เล่น หรือปิดบัญชีถาวร และยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ
  3. ท่านยอมรับว่าในกรณีที่ท่านมีการฝ่าฝืนกฎข้อตกลงและเงื่อนไขของ WWLuck ดุลยพินิจของเราจะถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจส่งผลให้ บริษัทปิดบัญชีผู้เล่น และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป
 11. ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. WWLuck ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว
  2. www.WWLuck.com คือ URL ของ WWLuck ไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. WWLuck เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา
  4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ WWLuck เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร กราฟิก โค้ด ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏและเป็นของ WWLuck บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา
  5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
  6. ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ WWLuck หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง
 12. โมฆะ

  1. หากข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในฉบับนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และข้อตกลงอื่นๆ ยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้
 13. การโอนสิทธิ์

  1. WWLuck สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์หรือส่งต่อสัญญาฉบับนี้ ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้อื่นได้
 14. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท WWLuck และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน WWLuck Thailand